Impozite si Taxe

Aplicația este extrem de flexibila și permite particularizarea acesteia oricând apar schimbări de legislație si ori de cate ori o anumita situatie obiectiva impune acest lucru. Aplicatia exporta automat in contabilitate borderourile de debite, borderourile de incasari precum orice alta situatie in care apar fluxuri financiar inspre/dispre CASA. Situatiile pot fi obtinute atat pe persoana cat si pe diferite grupuri de persoane aranjati dupa strada, sat , cartier, zona etc.Genereaza automat registru jurnal pentru contabilitatea taxelor precum si note contabile specifice activitatilor de impozite si taxe.

Contabilitate Bugetară

Evidența documentelor primare și a stocurilor (Materialelor, Obiectelor de inventar, Mijloacelor fixe
Evidența Mijloacelor Fixe cu selectarea grupei ți subgrupei conform clasificărilor din normele legale în vigoare – fise de investitii
Evidența operațiunilor de plată și încasare derulate prin casieria unității sau prin trezorerie

Salarii

Gestiunea electronica a salariatilor

•  Calcul state de functii, de plata, vechime

•  Cautare dupa 4 criterii / Configurare la cerere

•  Acces restrictionat pe baza de utilizator si parola

•  Imprimare documente specifice

Registrul Agricol

Gestionarea datelor referitoare la membrii gospodariei (Cap 1)
Gestionarea datelor referitoare la terenurile inscrise in registru pe fiecare pozitie de registru si la utilizarea acestora (Cap 2.a, Cap 2.b, Cap2.c, Cap 3,Cap 4.a, Cap 4.b)
Gestionarea datelor referitoare la pomi (Cap 5.a, Cap 5.b, Cap 5.c, Cap 5.d), suprafețe amenajate pentru irigat (Cap 6), animale (Cap 7, Cap 8), utilaje agricole (Cap 9), utilizarea îngrășămintelor (Cap 10) și construcții (Cap 11).

Asistenta Sociala

Modulul  Asistenta Sociala cuprinde: VMG, Alocatii, Ajutoare de incalzire, Alocatii de stat, Alte ajutoare

Stare Civila

Asigura întocmirea, pastrarea, evidenta si eliberarea în sistem de ghiseu unic a actelor de nastere, casatorie si a celor de deces.
Eliberarea certificatelor de naștere, de casatorie si a celor de deces
Pe baza datelor pe care le introduce utilizatorul în program, se pot elibera certificatele amintite mai sus. Aplicația dispune de o opțiune în meniu, de unde se pot lista aceste certificate pe formulare tipizate.