Evidența prevederilor bugetelor detaliate pe venituri și cheltuieli

 • Configurarea facilă a anexelor bugetare conform cu formularistică tipizată în vigoare;
 • Structurarea arborescenta sub orice forma și pe toate sursele de finanțare;
 • Păstrarea istoricului formularelor de anexe bugetare cu posibilitatea listării acestora și pentru anii precedenți;
 • Evidențierea prevederilor bugetare anuale și trimestriale ale unității administrației publice locale și subunităților sale pe fiecare articol și aliniat în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat;
 • Păstrarea istoricului prevederilor bugetare anuale și trimestriale în conformitate cu rectificările bugetare aprobate;
 • Centralizarea și tipărirea prevederilor pe venituri și cheltuieli ale subunităților și instituțiilor subvenționate pentru obținerea bugetelor la nivelul localității pe formularele tipizate aprobate de Ministerul de Finanțe;
 • Posibilitatea introducerii bugetelor pentru anul următor înainte de încheierea exercițiului bugetar pe anul în curs;
 • Posibilitatea introducerii bugetelor provizorii la început de an (8.33 anual)
 • Posibilitatea introducerii previziunilor bugetare pe 5 ani.

Evidența deschiderilor de credite

Funcționalități specifice ale componentelor financiar-contabile

 • Înregistrarea cronologică, dinamică pentru toate documentele primare care determină orice mișcare în cadrul instituției;
 • Detalierea conturilor utilizate prin Planurile de conturi standard, pe mai multe niveluri analitice și sub analitice inter corelate;
 • Prelucrarea și contabilizarea automată a fluxului de documente;
 • Operațiuni de înregistrare automată a valorilor în conturi (contările);
 • Menținerea mai multor perioade contabile deschise simultan;
 • Supervizarea și validarea tuturor înregistrărilor contabile automate, înainte de trecerea lor efectivă în conturi în vederea obținerii translatărilor către situațiile finale;
 • Emiterea de note contabile, registre, rapoarte;
 • Crearea de multi-instituții și multi-gestiuni;
 • Urmărirea unui număr nelimitat de bugete cu posibilitatea vizualizării fondurilor disponibile:
  • bugetul de stat (sursa de finanțare 01),
  • buget local (sursa de finanțare 02),
  • bugetul creditelor externe (sursa 06),
  • bugetul creditelor interne (sursa 07),
  • bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08)
  • buget al activitatilor finantate din venituri proprii si subventii (sursa 10),
  • buget al activitatilor finantate integral din venituri proprii (sursa 15), bugetul de venituri si cheltuieli evidentiate inafara bugetului local (sursa 11)
 • Posibilitatea urmăririi tuturor activităților pe perioade multiple, ani financiari;
 • Posibilitatea listării celor 4 anexe prevăzute în OMF 1792/2002 ALOP („Propunere de angajare a unei cheltuieli”, „Angajamentul bugetar individual / global”, „Ordonanțare de piață”, „Situația privind execuția cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului..”).
 • Evidența documentelor primare și a stocurilor (Materialelor, Obiectelor de inventar, Mijloacelor fixe
 • Evidența Mijloacelor Fixe cu selectarea grupei ți subgrupei conform clasificărilor din normele legale în vigoare – fise de investitii
 • Evidența operațiunilor de plată și încasare derulate prin casieria unității sau prin trezorerie
 • Urmărirea situațiilor privind Furnizorii și Clienții
 • Evidența mișcării fondurilor financiare și materiale în contabilitate
 • Întocmirea situatiilor financiar-contabile la sfarsitul periodei (Dare de seama –lunar/trimestrial, Monitorizare cheltuieli de pesonal, etc..)

Lasă un răspuns