Gestionarea tuturor tipurilor de impozite și taxe (persoane fizice și juridice) comune, chiar și impozitele specifice unei anumite localități – stabilite prin hotărâri de Consiliu Local. Pentru fiecare dintre aceste impozite aveți posibilitatea de a urmări situații particulare (pe contribuabil) și situații generale, liste:

  • Declarații: Clădiri, Anexe, Terenuri, Auto, Amenzi Circulație și Contravenționale, Vehicule lente, Alte Taxe (Salubritate, Taxa apa, Taxa Paza, Chirii, Taxe prevazute din hotărârile consiliului local…)
  • Calcul debite: Calcul impozitelor si taxelor pentru toate declaratiile.
  • Urmărire rămășite și suprasolviri;
  • Caserie: Incasarea debitelor si a ramasitelor , calcul penalitate, incasare taxe fara debit (Amenzi 48 ore, Taxa de timbru, Taxa de timbru extrajudiciar, Taxa eliberare autorizații, Taxa viza…etc.)
  • Compensare: intre doua adrese, intre tipuri de venituri.
  • Listari: Programul cuprinde o multitudine de rapoarte, toate acestea pot fi exportate in format excel, word, pdf, html. Exemple: borderou de incasari zilnice, borderou incasari zilnice pe tip de venit, centralizator zilnic lista debite incasari, borderou debite scaderi, partizi venituri, scrisoarea primarului, lista ramasite, certificate fiscale, instintari de plata, somatii, titlu executoriu, compensari, matricole debite, matricole pentru evidenta centralizata, centralizator pe conturi…..
  • Formulare: declaratie de impunere, declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport, cerere pentru eliberare certificat fiscal persoane fizice si juridice, proces verbal privind modificarea somatiei, adeverinta de primire a somatiei etc.

Soluția software de impozite si taxe locale este tot ceea ce trebuie pentru o gestiune completa a indatoririlor de venituri catre bugetul local.

Aplicația este extrem de flexibila și permite particularizarea acesteia oricând apar schimbări de legislație si ori de cate ori o anumita situatie obiectiva impune acest lucru. Aplicatia exporta automat in contabilitate borderourile de debite, borderourile de incasari precum orice alta situatie in care apar fluxuri financiar inspre/dispre CASA. Situatiile pot fi obtinute atat pe persoana cat si pe diferite grupuri de persoane aranjati dupa strada, sat , cartier, zona etc.Genereaza automat registru jurnal pentru contabilitatea taxelor precum si note contabile specifice activitatilor de impozite si taxe.

Lasă un răspuns