• Gestionarea datelor referitoare la membrii gospodariei (Cap 1)
 • Gestionarea datelor referitoare la terenurile inscrise in registru pe fiecare pozitie de registru si la utilizarea acestora (Cap 2.a, Cap 2.b, Cap2.c, Cap 3,Cap 4.a, Cap 4.b)
 • Gestionarea datelor referitoare la pomi (Cap 5.a, Cap 5.b, Cap 5.c, Cap 5.d), suprafețe amenajate pentru irigat (Cap 6), animale (Cap 7, Cap 8), utilaje agricole (Cap 9), utilizarea îngrășămintelor (Cap 10) și construcții (Cap 11).
 • Interfața grafica a programului este identica cu formularele de registru agricol stabilite prin Anexa 1 a HG 1632/2009 valabila pentru versiunea 2010 – 2014.
 • Este permisa introducerea, modificarea și ștergerea datelor, la nivel de capitol aferent unei poziții de registru agricol sau la nivelul poziției de registru.
 • Informații și rapoarte generate :
  • Situațiile centralizatoare (tabelele centralizatoare) prevazute in Anexa 2 a HG 1632/2009
  • Întocmirea evidentelor in perspectiva efectuării recensământului agricol din 2010.
  • Adeverințe de registru agricol, cu posibilitatea selectării capitolului pentru imprimare
  • Căutare după datele poziției de registru agricol (strada, număr, nume sau prenume titular sau denumirea persoanei juridice)
  • Alte căutări avansate in baza de date in funcție de opțiunile utilizatorului (de exemplu, pot fi căutate și afișate numai pozițiile de registru agricol care au avut peste 5 Ha de teren arabil in anul 2008 sau care au avut maxim 10 pomi fructiferi in anul 2007, persoanele cu vârsta peste 18 ani sau cu data nașterii cuprinsa intre o limita inferioara și una superioara, persoanele decedate, căutarea unei anumite tarlale sau parcele înscrisă in cap 2.b după denumire, categorie folosința etc)

Lasă un răspuns