• Asigura întocmirea, pastrarea, evidenta si eliberarea în sistem de ghiseu unic a actelor de nastere, casatorie si a celor de deces.
 • Eliberarea certificatelor de naștere, de casatorie si a celor de deces
 • Pe baza datelor pe care le introduce utilizatorul în program, se pot elibera certificatele amintite mai sus. Aplicația dispune de o opțiune în meniu, de unde se pot lista aceste certificate pe formulare tipizate.
 • Înregistrarea actelor de naștere, căsătorie și deces precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, cel de naștere sau deces și de domiciliu ale persoanei.
 • Evidenta actelor de stare civila (nasteri, casatorii, decese)
 • Permite listarea certificatelor de nastere, casatorie, deces;
  • Listare extrasele din registru;
  • Listare comunicarile de nastere, casatorie si deces;
  • Listare declaratiile de casatorie si mentiuni casatorie;
  • Listare de situatii (saptamanal, lunar, opis alfabetic, s.a.) ;
  • Listare borderou ;
  • Listare transcrieri decese, casatorii, nasteri ;
  • Listare mentiuni nastere, casatorie, deces; Acordarea si gestionarea sprijinului financiar pentru casatorie ;
 • Permite si modificarea datelor pe care le-am introdus anterior;
 • Permite întocmirea si pastrarea registrelor;
 • Permite întocmirea, completarea, rectificarea, anularea sau reconstituirea actelor de stare civila, precum si orice mentiuni făcute pe actele de nastere, de casatorie si de deces.

Lasă un răspuns